Virtue


Aku adalah karang yang teramat teguh dihantam ombak
Aku adalah ombak yang teramat setia menghamtam karang…

0 komentar: