Sacrifation


Cintailah aku dengan sepenuh hatimu
Atau bunuhlah aku sekalian agar ku dapat mati
dalam rekah senyummu

0 komentar: